Εγκύκλιος Υπ. Υγείας: “Έγκριση λειτουργίας «χώρου αιμοληψίας» εκτός διαγνωστικού εργαστηρίου” (αιμοληπτήρια)

Δείτε την εγκύκλιο: Έγκυκλιος ΥΥΚΑ Έγκριση λειτουργίας «χώρου αιμοληψίας» εκτός διαγνωστικού εργαστηρίου – αιμοληπτήρια – ΑΔΑ 7ΛΓ7465ΦΥΟ-ΝΤΝ