Εγκύκλιος ΕΦΚΑ για την παράλληλη ασφάλιση (διευκρινιστική) 15-6-2017

Δείτε την εγκύκλιο: Εγκύκλιος ΕΦΚΑ για την παράλληλη ασφάλιση (διευκρινιστική) 15-6-2017