Γνωμοδότηση για την πραγματοποίηση και αποζημίωση των μικτών και των πρόσθετων εφημεριών (ΟΕΝΓΕ)

Δείτε τη γνωμοδότηση