Ιατροί Εργασίας – νομοθεσία

Νομοθεσία που αφορά στους ιατρούς εργασίας:

ΦΕΚ 75Α_ Ν 3762_2009 – Αρ 12 Ιατροί εργασίας

Υ.Α.Υ7αΓΠ.-Οικ.-112498-2009 – Ιατροί εργασίας

N_3850/2010 – Ιατροί εργασίας

Ν 3996_11 – Αρθρο 29 Ιατροί εργασίας

Ν 4144_2013 ΦΕΚ 88 – ιατροί εργασίας αρ 23