Εγκύκλιος για φορολογική  μεταχείριση επιδόματος βιβλιοθήκης

Δείτε την εγκύκλιο του Υπ. Οικονομικών: 
Φορολογική μεταχείριση επιδόματος βιβλιοθήκης  που καταβάλλεται από 1.1.2014 και εφεξής.