Υπ. Εργασίας: Προσδιορισμός συντάξιμων αποδοχών αυτοαπασχολουμένων, ελευθέρων επαγγελματιών και ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ.

Προσδιορισμός συντάξιμων αποδοχών αυτοαπασχολουμένων, ελευθέρων επαγγελματιών και ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ.

ΑΔΑ ΩΩΑ746ΜΤΛΚ-ΗΓ6 – Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 28 του ν.4670/2020