Υπ. Εργασίας: Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 4578/2018 (Α΄200) εισφοράς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την εγκύκλιο:

69Ν9465Θ1Ω-Ψ5Η Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ