Υπ. Εργασίας: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των των άρθρων 17, 19 και 36 του ν. 4387/2016 (παράλληλη ασφάλιση)

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την εγκύκλιο:

677Ψ465Θ1Ω-ΑΛΡ Παράλληλη Ασφάλιση