Υπ. Εργασίας: «Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 5 του ν. 4578/2018 (Α΄ 200)» σχετικά με τον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την εγκύκλιο:

Εγκύκλιος Υπ Εργασίας Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 5 του ν. 4578_2018 σχετικά με το ΕΤΕΑΕΠ 15-3-2019