Υπ. Εργασίας: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 5 του ν. 4578/2018 (Α΄ 200) εισφοράς υπέρ του Κλάδου Εφάπαξ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε τη εγκύκλιο:

6ΔΨΘ465Θ1Ω-3ΛΘ-εισφορά υπέρ του κλάδου εφάπαξ