Υπ. Εργασίας: «Ασφαλιστικές εισφορές κύριας σύνταξης ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοτελώς απασχολούμενων (& υγειονομικών) και αγροτών από 1/1/2020 – Γνωστοποίηση των άρθρων 35 και 36 του ν.4670/2020»

ΑΔΑ: Ω5ΩΚ46ΜΤΛΚ-9ΧΕ – «Ασφαλιστικές εισφορές κύριας σύνταξης ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοτελώς απασχολούμενων και αγροτών από 1/1/2020 – Γνωστοποίηση των άρθρων 35 και 36 του ν.4670/2020»