Υπουργείο Εργασίας: Σχετικά με αντιμετώπιση περιπτώσεων που αφορούν στον κλάδο μονοσυνταξιούχων

Δείτε το έγγραφο όπως μας κοινοποιήθηκε από τον ΠΙΣ: