ΕΦΚΑ: Θ Ε Μ Α : «Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 4554/2018 σχετικά με την έναρξη και τη λήξη του δικαιώματος συνταξιοδότησης από τον ΕΦΚΑ.»

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το έγγραφο:

ΕΦΚΑ geniko_eggrafo_s80_1_16692