Ενημερωτική επιστολή για λειτουργία επαγγελματικού ταμείου ασφάλισης Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Δείτε την επιστολή: Μέλη ΙΣΠ – Ενημερωτική επιστολή για λειτουργία Επαγγελματικού ταμείου ασφάλισης ΙΣΘ

Δείτε ενημέρωση στην ιστοσελίδα του Ταμείου: http://www.teaisth.opf.gr/