Πώληση οφθαλμολογικού εξοπλισμού

Σε νεαρό Οφθαλμίατρο πωλούνται σε τιμή ευκαιρίας, λόγω συνταξιοδότησης διαγνωστικά όργανα στραβισμού: Σχισμοειδή λυχνία SL 3E, Διαθλασίμετρο RM-A 3000 Topcon, Φακόμετρο LM-6 Topcon, Προβολέας ACP-6 Topcon, Javal OMTE-1 Topcon, Εργονομική μονάδα Frastema Μαύρη, Οφθαλμοσκόπιο επαναφορτιζόμενο Welch-Allyn, Παχύμετρο κερατοειδούς Pachette 3 DGH, Τονόμετρο Haag-Streit, Φακός Volk 90D, Τρικατοπτική Υαλός Goldman 903, Έμμεσο οφθαλμοσκόπιο, Keeler Lens 20D-90D, Κασετίνα Φακών Λευκή C.I.O.M.

Πληροφορίες: 6947896212