Πώληση οφθαλμολογικού εξοπλισμού
Πωλείται εξοπλισμός οφθαλμολογικού ιατρείου σε άριστη κατάσταση, λόγω συνταξιοδότησης.
Αποτελείται από:
-Οφθαλμολογική μονάδα 2 οργάνων με κάθισμα ηλεκτρικά ανυψούμενο της εταιρείας CSO.
-Διαθλασίμετρο NIKON Speedy-1,
-Σχισμοειδή λυχνία CSO Sl 990/3
-Κερατόμετρο Javal CSO
-Προβολέα CP 2137 CSO
-Κασετίνα δοκιμαστικών φακών 148 τεμαχίων
-Δοκιμαστικό σκελετό 4 θέσεων
-Σταυροκύλινδροι +/-0,50 και +/-0,25

Σύνολο: 5,000 €

Πληροφορίες : 6977- 351.653