Πώληση οφθαλμολογικού εξοπλισμού
Πωλείται οφθαλμολογικός εξοπλισμός σε άριστη κατάσταση, λόγω συνταξιοδότησης. Αποτελείται από:
-Οφθαλμολογική μονάδα 2 οργάνων με κάθισμα ηλεκτρικά ανυψούμενο της εταιρείας CSO.
-Σχισμοειδή λυχνία CSO Sl 990/3
-Κερατόμετρο Javal CSO
Τιμή    2800   €
Πληροφορίες : 69 77 35 16 53