Πώληση ιατρικού και λοιπού εξοπλισμού
  1. Πωλείται πλήρης εξοπλισμός εργαστηρίου Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (μικροσκοπία, μικροχειριστήρια, κλίβανοι, θερμαινόμενες επιφάνειες, θάλαμοι νηματικής ροής, σύστημα laser για βιοψία εμβρύων, κ.α.).
  2. Πωλείται εξοπλισμός γυναικολογικής-χειρουργικής και νοσηλευτικής μονάδας (ηλεκτροκίνητα γυναικολογικά boom, ηλεκτροκίνητα γυναικολογικά χειρουργικά κρεββάτια, ηλεκτροκίνητα νοσηλευτικά κρεβάτια, ανοξείδωτοι πάγκοι, τροχήλατα, συρταριέρες, ντουλάπια, γραφεία, καρέκλες, καναπέδες, τραπέζια, κ.α.)
Πληροφορίες 6945853581, 6945853580
Θεώνη Ταρλατζή