Πώληση ιατρικού εξοπλισμού από παθολογικό ιατρείο
Πωλείται ιατρικός εξοπλισμός από παθολογικό ιατρείο.
Τηλ. επικοινωνίας: 6979774390
Σπυροπούλου Νάταλι