Πώληση ακτινολογικού & λοιπού εξοπλισμού
Λόγω αλλαγής εργασιακής έδρας  πωλείται ο κάτωθι εξοπλισμός:
1.Υπερηχοτομογράφος τελευταίας τεχνολογίας σε άριστη κατάσταση και πιστοποιημένο Service 
Μοντέλο : General Electric  Logiq S8 R3
 
Τέσσερις κεφαλές (4 probes) : 
XD CLEAR CONVEX C1-6 (Κατάλληλη και για παχύσαρκους)
LINEAR 6-15MHz
LINEAR 9 MHz
TRANSVAGINAL
 
Color Doppler – Triplex αγγείων
 
Πλήρες ελαστογραφικό πακέτο : Strain  και Shear Wave Elastography
                                                          (μαστός- θυρεοειδής και ήπαρ)
 
2. Laser printer Lexmark CS720
 
3.UPS ON LINE (προστατευτικό τάσης)
 
4. WEIKO σύγχρονο led διαφανοσκόπιο δύο θέσεων 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ 6975725374