Πώληση έγχρωμου Υπερηχοτομογράφου Triplex General Electric

Πωλείται:

Έγχρωμος Υπερηχοτομογράφος Triplex General Electric

Model : LOGIQ 400CL

          Ο LOGIQ 400 CL της G.E. είναι ένα ψηφιακό υπερηχοτομογραφικό σύστημα έγχρωμης απεικόνισης με υψηλή ευκρίνεια και διακριτικότητα, που προορίζεται για εφαρμογές γενικής χρήσης.

Δημιουργεί εικόνα σε B-mode, M-mode, παλμικό και έγχρωμο Doppler ροής, και  χρώμα M-Mode με όλους τους τύπους των κεφαλών. Ψηφιακή αρχιτεκτονική  επιτρέπει τη μέγιστη ευελιξία όλων των τρόπων και τύπων σάρωσης με όλους τους τύπους των κεφαλών, στο πλήρες φάσμα των συχνοτήτων λειτουργίας.

Το ανωτέρω U.S. σύστημα διαθέτει δύο κεφαλές: 7.5 MHz και 3.5 ΜΗz.

Μπορεί δε να δοθεί με σύστημα Η/Υ και κατάλληλο λογισμικό – ψηφιοποιητή για την εκτύπωση και την αποθήκευση των εικόνων.

Τηλ. επικοινωνίας:  6944 263630 και 6945994126

Δείτε εδώ την αγγελία