Πώληση Βιοχημικού Αναλυτή
Πωλείται:
 1. Βιοχημικός αναλυτής Α25 BioSystems (ελαφρά μεταχειρισμένος)
 2. Coagulometer Minivolt
Και τα 2 είναι σε αρίστη κατάσταση.
Τηλ. 6936632660