Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επαγγελματικούς χώρους

Σας γνωστοποιούμε ότι διαθέτουμε ένα αμιγώς επαγγελματικό κτήριο. Το κτήριο θα είναι αποπερατωμένο από 01/09/2019 και βρίσκεται σε πολύ εμπορικό δρόμο και συγκεκριμένα επί της οδού ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 341 περιοχή ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΩΤΗΡΟΣ. Πρόκειται για υπερπολυτελές ενεργειακό κτήριο με όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές. Σας επισυνάπτω κατόψεις και όψη του κτηρίου. Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6945892976 κύριο Φιλιππάτο Βικέντιο.

ΦΩΤΟ:

Σημείωση ΙΣΠ:

“Προτείνεται πριν την οριστική επιλογή του χώρου που προορίζεται για λειτουργία των ιδιωτικών φορέων ΠΦΥ, όπως εξετάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει η νομοθεσία: ΦΕΚ 2302/2014 τ β τροποποίηση παραρτημάτων ΠΔ 84_2001