ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ (Ρέθυμνο)

ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

Διατίθεται προς ενοικίαση πλήρως εξοπλισμένο οφθαλμολογικό ιατρείο στο κέντρο του Ρεθύμνου. Το ιατρείο είναι εξοπλισμένο:

1. Με μονάδα και λυχνία CS SL.990
2. Διαθλασίμετρο CANON, Full auto Ref-keratometer, RK-F1
3. 2 Τονόμετρα CANON TX-F, full auto Tonometer
4. OCT της Topcon – 3D OCT-2000
5. Οπτικό πεδίο της TOMEY AP-1000 Automated Perimeter
6. Yag laser
7. Projectoras Potec κλπ
8. Με όλο το λογιστικό πρόγραμμα

Παρακαλώ επικοινωνήστε στο τηλ: 6978336188 ή στο e-mail: [email protected]