Ενοικιάζεται χώρος κατάλληλος για πολυϊατρείο στον άνω Καστελλόκαμπο Πατρών

Διατίθεται χώρος 350 τ.μ στον Άνω Καστελλόκαμπο για ενοικίαση σε πέντε ιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων προς λειτουργία πολυϊατρείου.

Εξαιρετικός εξωτερικός χώρος και εργασία σε περιβάλλον υψηλών προδιαγραφών

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6945759931