Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος κατάλληλος για ιατρείο/α