Ενοικιάζεται ακίνητο (Ερμού κ Κανακάρη Πάτρα)
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟ ΠΡΩΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΟΛΙΚΗ Η’ ΜΕΡΙΚΗ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ 245ΤΜ .
ΓΩΝΙΑΚΟ,ΚΕΝΤΡΙΚΟΤΑΤΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ (ΕΡΜΟΥ & ΚΑΝΑΚΑΡΗ)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΤΗΛ.: 6973025109
(Σημ. ΙΣΠ: Η τελική έγκριση χρήσης για ιατρείο προϋποθέτει ότι πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της νομοθεσίας)