Ενοικίαση οφθαλμολογικού ιατρείου στην Πάτρα

Ενοικιάζεται λόγω συνταξιοδότησης ιδιόκτητο κεντρικό οφθαλμολογικό ιατρείο με τον υπάρχοντα εξοπλισμό επίπλων και μηχανημάτων.

Τηλ.επικοινωνίας: 6936250354