Ενοικίαση μικροβιολογικού εργαστηρίου

Ενοικιάζεται Μικροβιολογικό εργαστήριο στην Πάτρα πλήρως εξοπλισμένο.

Πληροφορίες: 6932914660