Ενοικίαση επαγγελματικού χώρου σε ιατρό (Συστέγαση με οδοντιατρείο)
Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος στο κέντρο της Πάτρας για πιθανή συστέγαση οδοντιατρείου με ιατρείο.
Για πληροφορίες: 6977054298, κ. Κατερίνα Νικολαΐδου
(Σημ. ΙΣΠ: Η τελική έγκριση χρήσης για ιατρείο προϋποθέτει ότι πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της νομοθεσίας)