Ενοικίαση επαγγελματικού χώρου για συστέγαση με οδοντιατρείο
” Ζητείται ιατρός ή επαγγελματίας υγείας για συστέγαση με οδοντίατρο σε κεντρικό κομβικό ακίνητο.
Πληροφορίες στο 6977054298″
(Σημ. ΙΣΠ: Η τελική έγκριση χρήσης για ιατρείο προϋποθέτει ότι πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της νομοθεσίας)