Skip to content
Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Ηλιάδης Ανδρέας
Ειδικότητα: Παιδιατρικής

Ηλιόπουλος Γεώργιος
Ειδικότητα: Χωρίς ειδικότητα

Ηλιόπουλος Φώτιος
Ειδικότητα: Χωρίς ειδικότητα

Ηλιόπουλος Άγγελος
Ειδικότητα: Καρδιολογίας
Διεύθυνση εργασίας: ΚΑΝΑΚΑΡΗ 149 - 153, ΠΑΤΡΑ
Τηλέφωνο εργασίας: 2610225051
Αριθμός Αδείας Νομίμου Ιατρείου: 8074/4-8-2014 (Κέντρο Πάτρας)

Ηλιόπουλος Ευάγγελος
Ειδικότητα: Χειρουργικής

Ηλιόπουλος Ηλίας
Ειδικότητα: Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας

Ηλιόπουλος Παναγιώτης
Ειδικότητα: Ακτινολογίας

Ηλιοπούλου Μαρία
Ειδικότητα: Παιδιατρικής

Ηλιοπούλου Πανωραία - Μαρία
Ειδικότητα: Χωρίς ειδικότητα