6η ΥΠΕ: Αναστολή λειτουργίας των τακτικών εξωτερικών ιατρείων των νοσοκομείων της περιφέρειάς της

Δείτε το έγγραφο της 6ης ΥΠΕ