Υπουργείο Υγείας: ψήφιση τροπολογίας για τις μεικτές εφημερίες

Ψήφιση τροπολογίας του Υπουργείου Υγείας για τις μεικτές εφημερίες.

Ψηφίστηκε στις 28/8/2013  τροπολογία του Υπουργείου Υγείας για ρύθμιση του θέματος των μεικτών εφημεριών, προκειμένου να καταστεί εφικτή η πληρωμή τους από την αρχή του τρέχοντος έτους.