Επικαιροποιημένες οδηγίες Long Covid Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (8/3/2022)

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία εξέδωσε αναθεωρημένες οδηγίες (συνημμένες) για τη διαχείριση ασθενών με Long-Post Covid.