Δελτίο τύπου για τη λειτουργία του νέου Διιδρυματικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ’Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπικής Χώρας’ – Aκαδημαϊκού έτους 2019-2020

Δείτε το δελτίο τύπου: ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΔΔΠΜΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΡΙΝΟΣ