Ελληνική Εταιρεία Λιπιδιολογίας, Αθηροσκλήρωσης και Αγγειακής Νόσου: Ενημερωτικό Δελτίο Μάιος 2020

Μηνιαία Ενημέρωση Ελληνικής Εταιρείας Λιπιδιολογίας, Αθηροσκλήρωσης και Αγγειακής Νόσου: Μάιος 2020.

Για το Δελτίο Τύπου: Δελτίο Τύπου