Ελληνική Εταιρεία Λιπιδιολογίας, Αθηροσκλήρωσης και Αγγειακής Νόσου: Ενημερωτικό Δελτίο Δεκέμβριος 2019

Μηνιαία Ενημέρωση Ελληνικής Εταιρείας Λιπιδιολογίας, Αθηροσκλήρωσης και Αγγειακής Νόσου: Δεκέμβριος 2019.

 

Για το Δελτίο Τύπου: Δελτίο Τύπου