Προς

Μέλη Ιατρικού Συλλόγου Πατρών

Αρ. Πρωτ: 1830/22-3-2021

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Συνεχίζοντας την προσπάθεια προγραμματισμού εμβολιασμού τόσο του ιατρικού προσωπικού όσο και του προσωπικού που απασχολείται στους ιδιωτικούς φορείς ΠΦΥ, σας επισυνάπτονται σύνδεσμοι προς ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος και για τις δύο περιπτώσεις, μέσω πλατφόρμας που έχει υλοποιήσει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο ότι το ηλεκτρονικό αίτημα υποβάλλεται μόνο στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή ακόμα και σήμερα η πρόσβαση στο https://emvolio.gov.gr/ . Ως εκ τούτου απαιτείται έλεγχος προσβασιμότητας πριν την υποβολή αιτήματος.

Συγκεκριμένα:

Οι σύνδεσμοι αφορούν:

  • Ιατρούς μέλη του ΙΣΠ που δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα η δυνατότητα εμβολιασμού τους ή τυχόν νέες εγγραφές ιατρών.

 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PifFyZjaR0y5xpp5GhVt48UtE89PKu5Ll071GRAawqBUN1FMRE0wS1NFUlhLMlYxVjNHS1owTktaOS4u

 

  • Προσωπικό ιατρείων/διαγνωστικών κέντρων/πολυϊατρείων περιφέρειας ΙΣΠ, που εκκρεμεί η δυνατότητα εμβολιασμού τους ή δεν είχε δηλωθεί αρχικά η επιθυμία εμβολιασμού.

 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ IAΤΡΕΙΑ-ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-ΚΛΠ (ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ)

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PifFyZjaR0y5xpp5GhVt48UtE89PKu5Ll071GRAawqBURTRCRzhRWFVCVDRQWUZLQUE1VzhTTDBXVS4u

 

Υπενθυμίζεται ότι η συλλογή των στοιχείων μέσω των ηλεκτρονικών υποβολής θα γίνεται μόνο με τον τρόπο αυτό και  μέχρι 24/3/2021.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Η Πρόεδρος                          Ο Γραμματέας

 

Άννα Μαστοράκου             Γεώργιος Πατριαρχέας