ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΦΚΑ για συγχώνευση γραφείου τ. ΤΣΑΥ Πατρών:

Άλλα στοιχεία επικοινωνίας: 2610367200-224 στο γραφείο ΕΦΚΑ (1ος όροφος) στην οδό Γούναρη &  Κορίνθου – Πάτρα
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, κλπ.

Προς διευκόλυνση των ασφαλισμένων του ΤΣΑΥ, επισημαίνονται κάποιες τυποποιημένες διαδικασίες:

 • Η περιήγηση στην ιστοσελίδα του ΤΣΑΥ πρέπει να πραγματοποιηθεί με επικαιροποιημένα προγράμματα περιήγησης (internetexplorer, Mozilla Firefox,Chrome, κλπ). Σε περίπτωση απώλειας κωδικών εισόδου, θα πρέπει να ζητηθεί βοήθεια.
 • Μετά τη σύνδεση με τους προσωπικούς κωδικούς, επιλέγουμε από το μενού «ηλεκτρονικές υπηρεσίες» –>«ηλεκτρονικός φάκελος ασφαλισμένου» και προβαίνουμε σε «Ανανέωση Ηλεκτρονικού Φακέλου», πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε διαδικασία, προκειμένου να συγχρονιστεί ο Ηλεκτρονικός φάκελος με τα στοιχεία της Υπηρεσίας.
 • Η επικαιροποίηση του ηλεκτρονικού φακέλου ασφαλισμένου πρέπει να πραγματοποιηθεί κάθε φορά που υπάρχει εργασιακή μεταβολή ή κατ’ελάχιστον μία φορά το χρόνο.  Σε περίπτωση που χρειαστεί βοήθεια, πραγματοποιείται τηλεφωνική επικοινωνία προς τη Μονάδα Διεκπεραίωσης Συναλλαγών (ΜΟ.ΔΙ.Σ.), στα τηλ: 213-0094776 & 213-0094753 & 213-0097025 & 213-0097042, κατά τις εργάσιμες ημέρες από 8.30 π.μ. έως 4.30 μ.μ.
 • Η ορθολογική διαδικασία όσον αφορά την ονοματοδοσία των έμμεσων μελών διενεργείται με οποιοδήποτε νομιμοποιητικό αποδεικτικό ονοματοδοσίας ( βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης, ληξιαρχική πράξη βάπτισης, κλπ) στα ΚΕΠ (κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών) ή σε όποιο περιφερειακό γραφείο ΕΦΚΑ (πχ Γούναρη) διαθέτει υπάλληλο με την ιδιότητα του πιστοποιημένου καταχωρητή ΑΜΚΑ.
 • Για τους νέους ιατρούς μετά την ίδρυση του ΕΦΚΑ, δεν υπάρχει ΑΜ ΤΣΑΥ, αλλά μόνο ΑΜΚΑ, το οποίο καταγράφεται σε όλα τα νόμιμα έγγραφα και στη σφραγίδα του ιατρού.
 • Το αίτημα για απόκτηση Ευρωπαϊκής κάρτας διενεργείται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΕΦΚΑ Πληροφορίες ΕΔΩ  Έκδοση Ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας ΕΔΩ
 • Ο κωδικός ΔΙΑΣ που ζητείται από τους λογιστές για διάφορους λόγους, αποτελείται από τον αριθμό 2080+ΑΜΚΑ του ασφαλισμένου, χωρίς κενά.
 • Τέλος, παρατίθεται το ωράριο εξυπηρέτησης της κεντρικής υπηρεσίας ΤΣΑΥ

Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 2169300
Τηλεφωνικές συναλλαγές με το κοινό

Πέμπτη όλο το πρωϊνό,

Τις υπόλοιπες ημέρες:
Τμήμα Εσόδων: 07:30-09:00 και 14:00-15:00
Τμήμα Συντάξεων: 14:00-15:00
Τμήμα Μητρώου: 14:00-15:00

_______________________________________________________________________________________________

 

ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ

 

 • Απογραφικά δελτία εγγραφής και έκδοσης βιβλιάριου ασθενείας (χορηγούνται από την υπηρεσία ή μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα www.tsay.gr ->ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ->ΕΝΤΥΠΑ/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ) ΕΔΩ     ΚΑΙ www.tsay.gr  ->ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ->Δικαίωμα περίθαλψης άμεσων και έμμεσων μελών ->ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΔΩ
 • Φωτοτυπία απλή αστυνομικής ταυτότητας
 • Φωτοτυπία απλή πτυχίου
 • Φωτοτυπία άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
 • Πιστοποιητικό εγγραφής στο Σύλλογο (σε όποια περίπτωση υφίσταται)
 • Βεβαίωση AMKA (την εκτυπώνεται μεσω του www.amka.gr) + 1 μικρή φωτογραφία
 • Φωτοτυπία της άδειας λειτουργίας Φαρμακείου
 • Φωτοτυπία έναρξης ελευθέρου επαγγέλματος από Εφορία ή βεβαίωση εργοδότη/νοσοκομείου με ημερομηνία προσλήψεως για τους έμμισθους υγειονομικούς

Χωρίς αποδεικτικό έναρξης επαγγέλματος δεν πραγματοποιούνται εγγραφές.

 

Παρακαλώ βεβαιωθείτε πριν την εγγραφή σας ότι έχετε διαγραφεί από δικαίωμα περίθαλψης άλλου φορέα(είτε ως έμμεσα ή άμεσα μέλη).

_______________________________________________________________________________________________

ΧΡΗΣΙΜΑ:

Δικαιολογητικά εγγραφής στο ΤΣΑΥ

Ασφαλισμένοι

Περίθαλψη

Συντάξεις

Εγκύκλιοι τρόπου υπολογισμού συντάξεων ν.4387/16 & έντυπα αιτήσεων

Για να διαβάσετε το νέο τρόπο υπολογισμού συντάξεων παρακαλώ επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

 • Για έκδοση Ανταποδοτικής σύνταξης παρακαλώ πατήστε ΕΔΩ
 • Για έκδοση Εθνικής σύνταξης παρακαλώ πατήστε ΕΔΩ
 • Για έκδοση σύνταξης λόγω θανάτου παρακαλώ πατήστε ΕΔΩ
 • Για επανυπολογισμό σύνταξης παρακαλώ πατήστε ΕΔΩ

Για τις αιτήσεις επιλέξτε :

 • για την αίτηση λόγω γήρατος πατήστε ΕΔΩ
 • για την αίτηση λόγω αναπηρίας πατήστε ΕΔΩ
 • για την αίτηση λόγω θανάτου πατήστε ΕΔΩ

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Πηγή:  ΤΣΑΥ