ΕΟΔΥ: Υποχρεωτική Δήλωση των Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων

Δείτε την επιστολή του ΕΟΔΥ όπως μας απεστάλη από τον ΠΙΣ:

Υποχρεωτική Δήλωση των Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων,

Ατομικά Δελτία Δήλωσης των Σ.Μ.Ν. (links) από την ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ