ΕΟΔΥ: Οδηγίες ηλεκτρονικής δήλωσης υποχρεωτικώς δηλουμένων νοσημάτων

Οδηγίες ηλεκτρονικής δήλωσης υποχρεωτικώς δηλουμένων νοσημάτων

|

02.02.2021

Στο πλαίσιο της κατάργησης της διακίνησης εγγράφων μέσω τηλεομοιοτυπίας (FAX) με βάση τη διάταξη του αρ.99 του Ν. 4727/2020, η διαδικασία δήλωσης των κρουσμάτων για τα Υποχρεωτικώς Δηλούμενα Νοσήματα, αλλάζει με βάση τα κάτωθι:

 • Κάθε φορέας δήλωσης (π.χ. νοσοκομείο, κέντρο υγείας) θα πρέπει να ορίσει ένα άτομο επαφής (και έναν ή περισσότερους αντικαταστάτες του), το οποίο θα αναλάβει την αποστολή των δελτίων δήλωσης στον ΕΟΔΥ.
 • Η αποστολή των δελτίων δήλωσης θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα δελτία δήλωσης θα αποστέλλονται ως ένα συνημμένο συμπιεσμένο αρχείο, με χρήση της εφαρμογής «7-zip», η οποία παρέχει δυνατότητα ισχυρής κρυπτογράφησης μέσω αλγορίθμου AES-256. Τα ηλεκτρονικά δελτία δήλωσης (τόσο σε μορφή word όσο και σε μορφή pdf), καθώς και οι προβλεπόμενοι χρόνοι δήλωσης, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ: https://eody.gov.gr/epidimiologika-statistika-dedomena/systima-ypochreotikis-dilosis/
 • Η ηλεκτρονική διεύθυνση αποστολής των δελτίων είναι: [email protected]
 • Ο κωδικός πρόσβασης στο αρχείο 7-zip θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον οκτώ (8) αλφαριθμητικά στοιχεία και να εμφανίζει μεγάλη πολυπλοκότητα (με υποχρεωτική τη χρήση τουλάχιστον: ενός συμβόλου, ενός κεφαλαίου/μικρού λατινικού χαρακτήρα και ενός αριθμητικού ψηφίου). Ο κωδικός θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στον ΕΟΔΥ από τον κάθε φορέα (ένας μοναδικός κωδικός ανά φορέα δήλωσης, π.χ. ένας κωδικός ανά νοσοκομείο, ανά κέντρο υγείας κλπ)
 • Oδηγίες για την εγκατάσταση και χρήση της εφαρμογής «7-zip» μπορείτε να βρείτε εδώ: οδηγίες 7-zip.
 • Κάθε φορέας δήλωσης θα πρέπει να αποστείλει στον ΕΟΔΥ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]:
  1. το ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας του/των ατόμων επαφής του φορέα
  2. τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την οποία θα αποστέλλονται σε σταθερή βάση τα δελτία δήλωσης
  3. τον κωδικό του φορέα (ένας κωδικός ανά φορέα, π.χ. ένας κωδικός για κάθε νοσοκομείο, ένας κωδικός για κάθε κέντρο υγείας)
 • Άμεσα μετά την αποστολή του e-mail όπου θα διευκρινίζονται τα στοιχεία του/των ατόμου/ων επαφής και θα γνωστοποιείται ο κωδικός του φορέα και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την οποία θα αποστέλλονται οι δηλώσεις, αρχίζει η αποστολή των δηλώσεων των κρουσμάτων για τα Υποχρεωτικώς Δηλούμενα Νοσήματα, βάσει της ανωτέρω περιγραφόμενης διαδικασίας.

 

Οδηγίες ηλεκτρονικής δήλωσης υποχρεωτικώς δηλουμένων νοσημάτων – Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας