ΕΟΔΥ: Ενημέρωση επαγγελματιών υγείας για την ενίσχυση της διάγνωσης και επιδημιολογικής επιτήρησης της λεϊσμανίασης στην Ελλάδα, Απρίλιος 2021

Συνοδευτικό Δελτίο Αποστολής Δείγματος 2021 ΛΕΪΣΜΑΝΙΑΣΗ_FINAL2