22η Εκπαιδευτική Σειρά Σεμιναρίων Ιατρικού Βελονισμού (2021 –2023) – Αθήνα & Θεσσαλονίκη

Η Ιατρική Εταιρεία Βελονισμού Ελλάδας σε συνεργασία με το Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Βελονισμού Ελλάδας διοργανώνει την 22η εκπαιδευτική σειρά σεμιναρίων Ιατρικού Βελονισμού (2021 – 2023) που θα πραγματοποιηθούν συγχρόνως σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Τα σεμινάρια αφορούν αποκλειστικά ιατρούς όλων των ειδικοτήτων. Στόχος μας είναι η πλήρης και άρτια θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των ιατρών, ώστε μετά την ολοκλήρωση των σεμιναρίων να είναι δυνατή η ασφαλής και αποτελεσματική εφαρμογή της ιατρικής πράξης του βελονισμού.

Ακολουθούμε πιστά το διεθνές πρόγραμμα εκπαίδευσης της ICMARΤ, όπως άλλωστε γίνεται και στις άλλες χώρες της Ευρώπης, (η ICMART αποτελεί το Παγκόσμιο Συμβούλιο του Ιατρικού Βελονισμού).

Ο Πρόεδρος
Δρ. Δημήτριος Βασιλάκος
Ομότιμος Καθηγητής
Αναισθησιολογίας Α.Π.Θ.

Ο Γραμματέας
Δρ. Ηλίας Κωνσταντινίδης
Ακτινοθεραπευτής
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Βερολίνου

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ