ΥΥΚΑ: Καθορισμός ενιαίας διαδικασίας ανάπτυξης και οργάνωσης προγραμμάτων, παρεμβάσεων και δράσεων προληπτικών ιατρικών εξετάσεων σε επίπεδο ΠΦΥ στο γενικό ή σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού

Δείτε την εγκύκλιο: 783Ι465ΦΥΟ-ΦΧ6