Υπ. Υγείας: Aπόκτηση τίτλου εξειδίκευσης στην Επείγουσα Ιατρική σύμφωνα με μεταβατικές διατάξεις

Δείτε την εγκύκλιο: