Υπ. Υγείας:

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΑΔΑ 6ΜΞ6465ΦΥΟ-06Ξ – Πρόγραμμα ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων ιατρικών ειδικοτήτων Αθήνα -περιόδου ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 ».