Υπ. Υγείας: .

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΚΥΑ για χαρακτηρισμό ΠΙ και ΚΥ ως άγονων και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων σε ιατρούς ΑΔΑ-7ΤΠΑ465ΦΥΟ-ΑΓΟ