Υπ. Υγείας:

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το σχετικό έγγραφο:

ΑΔΑ ΨΒΦΗ465ΦΥΟ-ΥΨ3 – ΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015