Υπ. Υγείας:

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

Σχετικά με τη διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων 65ΖΟ465ΦΥΟ-Ξ4Μ