Υπ. Υγείας:

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΙΑΤΡΩΝ 42875.ΦΕΚ 1078. 6Υ6Σ465ΦΥΟ-ΝΣ6