Υπ. Υγείας: Χορήγηση Αιγίδας του Υπουργείου Υγείας στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημόνων Φροντίδας Χρόνιων Πασχόντων

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το σχετικό έγγραφο:

ΩΚΟΕ465ΦΥΟ-Ο0Φ